Emusol KOENZYM Q10 + witamina E

Inne produkty FitLine

Opakowanie miesięczne: 30 ml

Cena: 186 zł

Chemco Industries INC. Historia Co Q10 (koenzymu Q10)

W 1957 roku w Laboratorium Badań Enzymatycznych Uniwersytetu w Wisconsin z przestrzeni komórkowej serca wołu wyizolowano żółty związek. W 1959 roku inna grupa naukowców kierowana przez Prof. Karla Folkersa z laboratoriów firmy Merck wyizolowała ten sam związek i opisała jego budowę chemiczną. Ta złożona cząsteczka okazała się niezbędna w procesach biologicznych zachodzących w żywym organizmie, ze względu na pełnienie funkcji koenzymu w procesach metabolicznych prowadzących do produkcji energii.
Koenzym Q10 (CoQ10 ), określony również jako ubichinon lub ubidekarenon jest substancją odżywczą znajdującą się w każdej komórce naszego ciała. Jest on niezbędny do produkcji energii, a bez niej nie moglibyśmy żyć.
Koenzym Q10 odgrywa również rolę w ochronie integralności błon komórkowych przed działaniem wolnych rodników. Ze względu na rolę jaką związek ten odgrywa w organizmie stał się tematem licznych badań naukowych. Poświęcono mu także wiele międzynarodowych konferencji. Prowadzone dotychczas badania wykazały rolę niedoboru lub braku CoQ10 w patogenezie niektórych chorób, zwłaszcza chorób układu krążenia. W większości krajów są one jedną z głównych przyczyn zgonów. Różne czynniki mogą prowadzić do niedoboru CoQ10 w organizmie. Wykazano, że uzupełnienie niedoborów CoQ10 przez jego suplementację prowadzi do:

Zakres działania CoQ10 , jak również znaczenie jego niedoboru dopiero zaczynają być w pełni poznawane przez naukowców na całym świecie.
Odkrywca CoQ10 prof. Kari Folkers nadal pozostaje czołowym badaczem w zakresie roli Co Q10 w zdrowym organizmie, jak również w procesach chorobowych. Badaniom tym poświęcił ponad 35 lat pracy. Prof. Karl Folkers wzbudził szczególne uznanie ze względu na swoje badania w dziedzinie biochemii i metabolizmu. Za całokształt badań poświęconych CoQio otrzymał zaszczytną nagrodę - Medal Amerykańskiego Towarzystwa Biochemicznego.
Badania z zastosowaniem CoQ10 u ludzi rozpoczęto w Japonii w 1963r. Ze względu na małą dostępność związku w tym okresie, badania musiały być z konieczności ograniczone. W 1974r. opracowano w Japonii metody umożliwiające syntezę dużych ilości CoQ10 . Pozwoliło to na rozpoczęcie badań klinicznych na dużych grupach chorych, przede wszystkim na choroby układu krążenia. Celem ich była ocena skutków suplementacji CoQ10 u badanych chorych. W 1992r. sprzedaż preparatu CoQ10 w Japonii osiągnęła taki poziom, że stał się on jednym z 10 najczęściej stosowanych związków biochemicznych w tym kraju.
Szeroko zakrojone badania prowadzone w wielu krajach potwierdziły bezpieczeństwo i skuteczność CoQ10 . Dalsze badania stwarzają podstawę dla coraz szerszego zastosowania i rosnącej popularności związku. Sprawiły one, że jest uznawany w Stanach Zjednoczonych za jedno z czołowych osiągnięć w dziedzinie biochemii i metabolizmu.
Koenzym Q10 (CoQ10) jest podobną do witamin substancją syntetyzowaną przez organizm człowieka z fenyloalaniny dostarczanej z pożywieniem. Występuje u większości roślin i zwierząt i znany jest też jako ubichinon.
CoQ10 posiada właściwości antyutleniające, podobne do wit. E, odgrywa kluczową rolę w wytwarzaniu energii komórkowej (jest zasadniczym elementem mitochondrii - struktur komórkowych będących źródłem energii). Związek ten jest jednym z najbardziej polecanych suplementów żywnościowych.
Serce jest organem zużywającym duże ilości energii, zawiera też dużo CoQ10. Badania japońskich naukowców dowiodły skuteczności działania CoQ10 i jego korzystnego wpływu na układ sercowo-naczyniowy.

Działanie:

W organizmie ilość CoQ10 maleje wraz z wiekiem, dlatego powinien być on uzupełniany, zwłaszcza po 50-tym roku życia.

Koenzym Q10 i jego zastosowanie w lecznictwie

Koenzym Q-10 jest naturalnym składnikiem mitochondriów komórkowych niezbędnych do wytwarzania energii - bierze udział w procesach utleniania wewnątrzkomórkowego
Koenzym Q10 (Co Q10) określany również jaku ubiquinon, ubichinon lub ubidekarenon to substancja odżywcza, znajdująca się w każdej komórce naszego organizmu.

Ta złożona cząsteczka okazała się niezbędna w procesach metabolicznych prowadzących do produkcji energii na poziome komórki. Ze względu na rolę jaką związek ten odgrywa w organizmie stał się tematem wielu badań naukowych i klinicznych. Stwierdzono, że następstwem niedoboru Q10 jest defekt bioenergetyczny, a następnie zaburzenia funkcji różnych narządów i układów. Dotyczy to zwłaszcza układu krążenia krwi, przemiany materii, procesów reparacji i regeneracji układu immunologicznego i innych.
Co Q10 stosuje się w celu zwiększenia wydolności fizycznej, a wyrównanie jego niedoborów może spowolnić proces starzenia.
KOENZYM Q 10 jest substancją o charakterze witaminy obecnej powszechnie we wszystkich organizmach ludzkich, zwierzęcych i roślinnych. To substancja podobna do witaminy, jednak jej wytwarzanie w organizmie zmniejsza się z wiekiem i musimy ją uzupełniać w diecie. Jest jednym z najlepszych i silnie działających przeciwutleniaczy.
Koenzy Q 10 zwiększa immunologiczną odporność organizmu i jego wydolność fizyczną. Silnie hamuje utlenianie cholesterolu w ściankach naczyń krwionośnych. Rozpuszczając się w tłuszczach łatwo przenika do wnętrza cząsteczek cholesterolu, chroniąc je przed wolnymi rodnikami. Ma silne właściwości przeciwutleniające. Ochrania komórki mięśnia sercowego nie dopuszczając do jego przedwczesnego zużycia.10 obniża ciśnienie tętnicze i poprawia funkcjonowanie serca. Wywiera korzystny wpływ na stan torebek około zębowych. Powinien być spożywany przez cukrzyków i większość ludzi otyłych, u których stwierdzono jego niedobór. Bierze on udział w podstawowych dla życia komórki cyklach przemian metabolicznych umożliwiających wykorzystywanie energii zmagazynowanej w wysokoenergetycznych związkach fosforowych (ATP).

DZIAŁANIE Koenzym Q10 zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego, zmniejszając równocześnie jego zapotrzebowanie na tlen. Obniża ciśnienie krwi i zwiększa wydolność fizyczną, głównie przez zwiększenie siły skurczu mięśni szkieletowych. Zwiększa zdolność odtruwania ustroju oraz pobudza siły odpornościowe (działa immunostymulująco, nasilając fagocytozę, zwiększając produkcję komórek NK, T4 i T8 i współczynnika T4 / T8) Korzystnie wpływa na procesy regeneracji i reparacji. Zwiększa spalanie tłuszczów i przetwarzania glukozy.

OCHRONA TĘTNIC KOENZYM Q 10 silnie hamuje utlenianie cholesterolu w ściankach naczyń krwionośnych. Rozpuszczając się w tłuszczach łatwo przenika do wnętrza cząsteczek cholesterolu, chroniąc je przed wolnymi rodnikami. Pozwala na utrzymanie tętnic w dobrym stanie i na dłuższe zachowanie młodości.

WITAMINA E Chroni cząsteczki tłuszczów przed utlenieniem lub nasyceniem ich wolnymi rodnikami. Stabilizuje błonę komórkową osłaniającą komórki, zapobiega zwężeniu tętnic, odmładza układ odpornościowy,

FitLine EMUSOL Q10 PLUS

DAWKOWANIE

0,5 ml – 2 razy dziennie. Profilaktycznie: 0,5 ml – 1 raz dziennie. Jedna dawka to pół pipety.
Nie stosować u kobiet w ciąży i w czasie laktacji.
Nie podawać dzieciom do lat sześciu.
EMUSOL Q 10 1 ml zawiera 30 mg koenzymu Q 10 i 36 mg witaminy E. Koenzym Q 10 w kropelkach jest przyswajany w 100 %